Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

















ΤΖΕΛ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ

ΤΖΕΛ ΜΕ ΣΤΕΝΣΙΛ










Δυο τεχνοτροπίες ανάγλυφες και περιζήτητες,
για την κομψοτητατους.

ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ




ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΓΙΑ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΧΟ, Η ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΒΑΝΗ.








ΤΖΕΛ ΣΗΝ ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟ

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΧΡΟΜΑ








ΤΖΕΛ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΗ + ΣΤΕΝΣΙΛ

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ
'POMPEI'



ΤΖΕΛ ΜΕ
ΤΡΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΕΝΣΙΛ ΜΕΓΑΛΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ

ΣΤΟΥΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ ΜΕ ΣΤΕΝΣΙΛ




3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΖΕΛ